Gå til indhold

Billede
- - - - -

Hjælp søges til paragraffer


 • Venligst log ind for at besvare
8 svar på dette emne

#1 AnneOlivia

AnneOlivia

  Erfaren

 • Medlemmer
 • 120 Beskeder:

Skrevet 05 december 2011 - 14:56


Hej alle

Hvis man er sigtet for straffelovens § 276, jv. § 285 og der vil komme dom efter reglerne i retsplejelovens § 831 - hvad kan man så forvente at få af straf?

#2 Ultraviolet

Ultraviolet

  Student of Science

 • Medlemmer
 • 1.639 Beskeder:

Skrevet 05 december 2011 - 15:31

§ 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

§ 285. De i §§ 276
og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I de i § 283, stk. 2, nævnte tilfælde kan straffen såvel for skyldneren som for den begunstigede fordringshaver gå ned til bøde.

§ 831. Afgiver sigtede i et retsmøde efter § 694, stk. 3
, en uforbeholden tilståelse i en straffesag, hvor lægdommere ellers skulle have medvirket, kan sagen straks fremmes til dom, uden at der udarbejdes anklageskrift, hvis
1) tilståelsens rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger,
2) sigtede og anklageren giver samtykke,
3) retten ikke finder det betænkeligt at afgøre sagen uden hovedforhandling og
4) der ikke bliver spørgsmål om anvendelse af straffelovens §§ 68, 69, 70 eller 73.
Stk. 2. Inden retten afsiger dom, skal sigtede gøres bekendt med det forhold, tiltalen angår, og have lejlighed til at udtale sig. Er der behov for at skaffe yderligere oplysninger i sagen, sker dette efter reglerne i kapitel 67 og 68, og sigtede skal have lejlighed til at udtale sig om disse oplysninger.

Stk. 3. Er sigtede anholdt eller varetægtsfængslet under retsmødet, skal den forsvarer, der er beskikket efter § 731, stk. 1, litra a
, have lejlighed til at gøre sig bekendt med sagen, drøfte den med sigtede og udtale sig over for retten, inden sigtede giver samtykke efter stk. 1, nr. 2. Forsvareren skal være til stede i retten, når sigtede giver sit samtykke.
Stk. 4. Er sigtede ikke anholdt eller varetægtsfængslet under retsmødet, skal sigtede tilbydes at få beskikket en forsvarer, inden sigtede giver samtykke efter stk. 1, nr. 2. Hvis der efter sigtedes ønske beskikkes en forsvarer, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Afsigelse og forkyndelse af dom sker efter de regler, som gælder for andre domme, der afsiges af byretten i straffesager.

Stk. 6. En sag, der er omfattet af § 684, stk. 1, nr. 2
, kan ikke behandles som tilståelsessag.
Stk. 7. Oplysning om det forhold, som den pågældende tiltales for, og om, at sigtede og anklagemyndigheden har samtykket i, at sagen fremmes som tilståelsessag, skal tilføres retsbogen. Hvis sigtede ikke ønsker at få beskikket en forsvarer, jf. stk. 4, skal dette også tilføres retsbogen.

Stk. 8. Retten kan tillade, at sigtede deltager i et retsmøde efter stk. 1 ved anvendelse af telekommunikation med billede, hvis sigtedes tilstedeværelse i retten ikke er nødvendig og der alene bliver spørgsmål om bøde eller fængsel indtil 1 år, konfiskation, rettighedsfrakendelse, tvangsbøder eller erstatning. Reglen i § 192
finder tilsvarende anvendelse. En eventuel forsvarer skal deltage i retsmødet på samme sted som sigtede, medmindre retten finder det ubetænkeligt, at forsvareren i stedet møder frem i retten.

§ 831, stk. 8 der er indsat ved § 1.132 i lov nr. 538 af 08.06.2006 finder anvendelse fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren, jf. § 106, stk. 3 i lov nr. 538 af 08.06.2006.


De to første
Den sidste

Ændret af Ultraviolet, 05 december 2011 - 15:34.You are the result of 4 billion years of evolutionary success.
Act like it.

#3 advocatus-diaboli

advocatus-diaboli

  Grønne kort modtaget: 3.165

 • Medlemmer
 • 12.028 Beskeder:
 • Locationlocation location

Skrevet 05 december 2011 - 15:35

Hej alle

Hvis man er sigtet for straffelovens § 276, jv. § 285 og der vil komme dom efter reglerne i retsplejelovens § 831 - hvad kan man så forvente at få af straf?


Det er umuligt at sige noget om hvad en tilståelse i en tyverisag vil give, når man ikke kender de øvrige omstændigheder. Hvad er der stjålet, hvor meget er der stjålet, hvor meget var det stjåldne værd, er det første gang tiltalte stjæler, er tiltalte et barn eller en voksen, osv.

Som der står i §§ 285, 286 og 287, så kan straffen være alt fra straffrihed til bøde til fængsel i op til 6 år.
Dingleribs i seng
det skal fandme stoppe nu
brun som hasselnød

#4 AnneOlivia

AnneOlivia

  Erfaren

 • Medlemmer
 • 120 Beskeder:

Skrevet 05 december 2011 - 19:29

Tak for hjælpen! Har kigget nærmere på ovenstående, men svært at tyde, da det er præget af kancellistil.
MEN - hvis det kan hjælpe yderligere, så er det stjålet for ca. 6000,- og af en voksen.

#5 Aia

Aia

  Fast Inventar

 • Medlemmer
 • 747 Beskeder:

Skrevet 05 december 2011 - 19:55

Det er umuligt at sige noget om hvad en tilståelse i en tyverisag vil give, når man ikke kender de øvrige omstændigheder. Hvad er der stjålet, hvor meget er der stjålet, hvor meget var det stjåldne værd, er det første gang tiltalte stjæler, er tiltalte et barn eller en voksen, osv.

Som der står i §§ 285, 286 og 287, så kan straffen være alt fra straffrihed til bøde til fængsel i op til 6 år.


Læs ovenstående igen. Der er mange forskellige faktorer der spiller ind, ved en strafudmåling.

#6 Flavie1986

Flavie1986

  Permanent beboer

 • Medlemmer
 • 1.761 Beskeder:

Skrevet 05 december 2011 - 22:31

Som indikator for hvor mange faktorer der kan spille ind ved udmålingen af straf til alle forbrydelser generelt, kan du se på paragrafferne om straffens udmåling, hvilket er STRFL § 80, § 81: skærpende omstændigheder og § 82: formildende omstændigheder. Der er er hav af ting der kan spille ind.

#7 TwilightZone

TwilightZone

  Monster poster

 • Medlemmer
 • 10.813 Beskeder:

Skrevet 06 december 2011 - 13:48

Tak for hjælpen! Har kigget nærmere på ovenstående, men svært at tyde, da det er præget af kancellistil.
MEN - hvis det kan hjælpe yderligere, så er det stjålet for ca. 6000,- og af en voksen.


Som andre allerede har skrevet, så er der virkelig mange faktorer der spiller ind. Men hvis der er tale om en person, der ikke tidligere er straffet og der ikke er nogle særlige omstændigheder i sagen vil mit bud være:
- hvis det er i forbindelse med indbrud: en betinget dom
- hvis det er simpelt tyveri: en bøde

Det kan sagtens være jeg ikke har ret, som sagt. Dog vil jeg mene, at du skal have udeladt nogle ganske alvorlige detaljer hvis det skulle resultere i en ubetinget frihedsstraf. Igen, under forudsætning af at det er et førstegangstilfælde.

You can't unscramble an egg


#8 advocatus-diaboli

advocatus-diaboli

  Grønne kort modtaget: 3.165

 • Medlemmer
 • 12.028 Beskeder:
 • Locationlocation location

Skrevet 03 maj 2013 - 12:50

Jeg har lignende sag, er voksen, har stjålet desværre i ni tilfælde at have lavet fiktive returneringer og udstedt gavekort til et samlet beløb på 5.400kr. Det værste er , at dette skete under min betinget dom (som ikke var udløbet) på 2 år (fik pga.at have firmaer som jeg ikke faktisk har drevet selv, men min mand og samtidigt modtog dagpenge). Venter på retsmøde snart og er helt ud af mig selv. lider er hård depression, er flov og vil helst dø. Hvad kan jeg forvente af bøde?


Hvorfor spørger du ikke din advokat. Han kender alle sagens omstændigheder OG retspraksis.
Dingleribs i seng
det skal fandme stoppe nu
brun som hasselnød

#9 vibbsen

vibbsen

  Heltidsposter

 • Medlemmer
 • 9.844 Beskeder:

Skrevet 03 maj 2013 - 19:31

Hvorfor spørger du ikke din advokat. Han kender alle sagens omstændigheder OG retspraksis.


Jeps.....Med fare for at lyde som en sur kost, så er må man sgu ikke forvente, at debatten kan svare på, hvad man kan forvente at få i bøde i en eller anden sag om tyveri. Og jeg kan ærlig talt slet ikke se hvad det kommer sagen ved at man er depressiv, flov og helst vil dø.....Den oplysning lugter lidt af at man godt kunne tænke sig lidt ynk.

[/gnaven sur dame]

seriously, you wanna poke Mamma Bear now ? That seems like a good idea


Emma - Mors lille guldklump