Gå til indhold

Billede
- - - - -

Homosexuelle Er PÆdofile


 • Låst emne Emnet er låst
39 svar på dette emne

#1 LegionNicklas

LegionNicklas

  Erfaren

 • Medlemmer
 • 180 Beskeder:

Skrevet 25 april 2005 - 22:07


Spørg dig selv.
HVAD ER DIT LIV VÆRD?.


På www.danskantiparti.dk kan man læse et kopi af et brev fra landsforeningen for bøsser og lesbiske, på siden fakta om de pædofile, hvori de skriver, Citat: desuden forudsætter frigørelsen for homoseksuelle at al sexuelitet også sexulitet mellem børn og voksne bliver frigjort.
citat slut.


Dansk Antipartiforening har til formål at oprette en forening og et parti der vil arbejde for at LIVSVARIGT fængsel vil blive givet til dømte for PÆDOFILI / VOLDTÆGT / ROVMORD. og vi snakker ik de 16½ år som er gennemsnittet livsvarigt fængsel varer idag.
men til døden dem skiller fra livet.
Og vi støtter en kriminalisering af Dyresex.

Dansk Antipartiforening mener at give LIVSVARIGT fængsel eller for de 3 groveste kriminelle handlinger mennesker kan udføre, vil skabe en større retsforstilling befolkningsgrupperne imellem, og gøre samfundet mere retfærdigt og indholdsrigt for alle socialklasser. ud af det vil der komme en større lyst for at være en del af samfundet og vil dermed skabe større fremgang i form af fred og forståelse.

Livsvarigt fængsel bør gives til handlinger der ikke kan behandles for. (En behandler i det Danske Pædofili-behandler system udtaler at en vis % del af de "behandlede" pædofile får tilbagefald.
HVILKET BARN SKAL MED SKRÆK I ØJENENE VÆRE DET NÆSTE OFFER............

Vi i www.danskantiparti.dk mener ik Danmark har livstidsstraf når man aldrig bruger den pga af benådnings-pargraffen der er indført i livstidsparagraffen.
Vi mener ik der skal være mulighed for dømte til livstid at blive benådet andet end hvis man på et tidspunkt bliver overbevist om personen er uskyldigt fængslet.
............................................................................................
Vi mener ethvert menneskeliv der bliver taget ved mord, er en livsvarig dom til døden skiller den dømte fra livet, værd.
Og de 2 fætre, feks fra nørrebro burde være idømt en sådan straf, også for at ved deres straf kunne sætte et eksempel over for deres, klart kriminelle omgangskreds. Men især over for ofrets og de efterladtes retsføelse, og sikkerhed.
Nu risikere faden til ofret jo på ferie i tyrkiet at rende ind i sit barns banemænd.
Det er for os i www.danskantiparti.dk fuldstændigt UACCEBTABELT...
Selvfølgelig er der en kriminalpræventiv effekt ved at have en forværring af forholdene for de indsatte.
Mange kriminelle ønsker ligefrem når livet på gaden bliver ifølge dem, for hårdt at komme på "ferie" i fængsel. Både blandt narkomaner og tyveknægte og rockere.
Vi vil først og fremmest indføre et sådan system af økonomiske grunde, men ser også den præventive effekt.
Selvfølgelig har man en interesse i at en tidligere fange kan begå sig i samfundet efter endt afsoning, og det kan gøres ved at intensivere de kognitive kurser man er begyndt at bruge i det danske fængsels væsen. Og man kan så overføre fanger der udvikler sig i en retning der er acceptabelt til mindre kedelige fængsler.

PÅNÆR voldtægstforbrydere/ rovmorder og pædofile der har ved deres gerninger, komplet meldt sig ud af menneskeheden og dermed skal afsone til døden dem skiller fra livet.


Vi mener at en stramning på fængsels området ville kunne give både den økonomi der skal til at oprette livstidsceller, og så have en gavnlig effekt på det præventive indsats ang kriminelle.

Foreningen er dannet af tidligere offer der som 8 årig blev sexuelt misbrugt af en homosexuel pædofil og dermed mistede det vigtigste et barn skal bruge i sin opvækst.
TILLID.

Giv den tilbage til børnene.
det langt bedre end medvind på cykelstier.
Læs www.danskantiparti.dk


Dansk Antipartiforening søger medlemmer der vil støtte forenings arbejdet.

send mail med navn og telefon nr til danskantiparti@ofir.dk eller indsend penge på (5024) 1155618 til foreningens oprettelse og webside.
www.danskantiparti.webbyen.dk
For kampen mod pædofile ude blandt vores børn.

#2 LegionNicklas

LegionNicklas

  Erfaren

 • Medlemmer
 • 180 Beskeder:

Skrevet 25 april 2005 - 22:09

Vi ønsker at indføre.
Ved lovforslag vi stiller.

Punkt 1. Livsvarigt fængsel uden mulighed for benådning, for dømte for seksuelt overgreb mod mindreårige.( Der tages hensyn hvis det bevises at forholdet var frivilligt for begge parter og den person over 18 år er mentalt tilbagestående, og ingen chance har for at vide handlingen er kriminel. )Punkt 2. Livsvarigt fængsel uden mulighed for benådning, for dømte for grove tilfælde af voldtægt. Er den skyldige 75 år eller derover når overgrebet finder sted, kan løsladelse gives ved det fyldte 85 år. Er den dømte 85 år når overgrebet finder sted kan løsladelse gives ved det fyldte 95 år. Osv osv.Punkt 3. Livsvarigt fængsel uden mulighed for benådning for dømte for mord.Punkt 4. Førstegangskriminelle straffes med minimum 24 timer på et nyt opbygget dansk norm inspireret børne og ungdomsinstition, hvor de ifølge med forældrene der tager ansvar og ansatte pædagoger gennem leg og lærdom fremviser børnene hvorfor det er dårligt at fortage sig kriminelle handlinger. Ved gentagelser forhøjes opholdet med 24 timer. Forældrene straffes enviderer med en bøde. (Voksne følges af den normale straffelov).Punkt 5. Indførelse af tvungen metadonbehandling på lukkede behandlingscentre, og tvungen metadonafvæning, og ansættelse på væresteder for de metadonafvendte. som ombygges til bydelshuse med cafe, etc. for alle ensomme i bydelsområderne.Punkt 6. Kriminalisering af Dyresex.Punkt 7. Forhøjelse af fængsels og bødestraffen for falsk anmeldelse, af voldtægt- pædofili og mord.Punkt 8. Dømte til livsvarig fængsel straffes envidere med alle former for privat ejendom af den dømte beslaglægges af staten og sælges på auktion. Og bruges til drift af fængsler. (er der fælleseje berøres dette ikke)Punkter vi støtter bliver gennemført............................................................................................................................

Punkt 1-a. Vi støtter at et fængsel bygges så dømte for pædofili/ voldtægt / og mord, afsoner straffen i specielt bygget fængsel, som er bygget på en måde så afsoningen forgår mest muligt økonomisk.

(enkelt celler- tremmedøre med madhul- og enkelt celle gård bygget til enkelt cellen. Og de dømte kan hvis de ønsker det få normal cellearbejde)Punkt 2-a. Indførelse af GPS system til overvågning af fanger der dømmes til afsoning i hjemmet.

Og disse grupper er dømte for alkohol-kørsel der samtidig dømmes til alkoholbehandling og fratages kørekortet for bestandigt. Og bødestraffen sættes markant op.

Dømte for økonomisk bedrageri, og bøderne for sådanne overtrædelser markant op.

Dømte for miljøovertrædelser og bøden for sådan sættes markant op.

Dømte for mindre tyveriovertrædelser og bøden sættes der markant op.

Dømte for mindre lovovertrædelser, hvor det er hensigtsmæssigt.Punkt 3-a. Dømte for vold straffes med kognitiv behandling i det fængsel de skal afsone i. Og straffen sættes op markant op.Punkt 4-a. Dømte for grov vold dømmes til medicinsk behandling, hvor det er tilrådeligt. Og kognitiv behandling i det fængsel de skal afsone i. Og straffen sættes markant op.Punkt 5-a. Dømte for grov spritkørsel med døden til følge straffes med en dom for mord.Punkt 6-a. Dømte for indsmugling af hård narkotika straffes i tillæg ved beslaglæggelse af al ejendom.Punkt 7-a. Straframmen for hård økonomisk kriminalitet strammes op ved hjælp af større bøder.Punkt 8-a. Bødestraffen for visse forbrydelser sættes markant op. ( Her tænker vi især på miljøsvineri- Dyremishandling )Punkt 9-a. Vi støtter forslag om at alle borgere i Danmark kommer i DNA register hos politiet, så de sværeste kriminelle forhold også kan blive opklaret.Punkt 10-a. Vi støtter kampen for mænd og kvinder bliver ligestillet på arbejdsmarkedet, der hvor der stadig ik er det.Punkt 11-a. Paragraffen om at man kan dømmes for -vold med døden til følge- afskaffes. Og vi støtter sådanne bliver straffet med en dom for mord.Punkt 12-a. Vi støtter en højere skat på pensionen til de højstlønnede.
www.danskantiparti.webbyen.dk
For kampen mod pædofile ude blandt vores børn.

#3 LegionNicklas

LegionNicklas

  Erfaren

 • Medlemmer
 • 180 Beskeder:

Skrevet 25 april 2005 - 22:09

Lovgivningen som den er sat af de nuværende partier:

§ 222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 10 år.

§ 223: Den, som har samleje med en person under atten år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

§ 224: Bestemmelserne i § 222 og 223 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.

§ 225. Bestemmelserne i §§ 216-220 og 222-223a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn.


--------------------------------------------------------------------------------

DANSK ANTI PARTI: At børn under 15 år ikke har ret til at dyrke sex. Men det betyder ikke at sker det med en ligeværdig i alder partner skal man selvfølgelig tage et vist hensyn, hvis sexakten er sket på et grundlag hvor man ikke kan snakke om at der har været udnyttelse ibrug. En person over 18 der misbruger et barn under 15 år i sexuelt forhold er at betragte som pædofil, og skal straffes derefter med LIVSVARIGT FÆNGSEL.

Fremskaffer en person over 18 år sig et sexuelt forhold med et barn under 15 år, enten ved tvang eller trusler , eller ikke tvang, eller ikke trusler, straffes vedkomne med en pædofili-dom på minimum LIVSVARIGT FÆNGSEL..

Systemet vuderer altså hvad de mener er hård pædofili eller blød pædofili.

Vi mener så systemet har totalt fejlet og skal laves om.

AT HAVE CHANCEN FOR AT SE SIN BANEMAND PÅ GADER OG STRÆDER EFTER AT VÆRET BLEVET MISBRUGT AF EN PÆDOFIL ER IKKE DEN RETFÆRDIGHED FOLKET VIL HAVE.Kronologi over livstidsfanger

15. marts 2001 15:00 Indland
Med livstidsdommen over Peter Lundin sidder 17 personer nu idømt livsvarigt fængsel.

Idømmes man livsvarigt fængsel, løber straffen, indtil man benådes. Det vil gennemsnitligt sige, at forbryderen afsoner 16 år og ni måneder i fængsel. Det viser den seneste opgørelse fra Direktoratet fra Kriminalforsorgen, der har set på, hvor længe de livstidsdømte, der er blevet benådet fra august 1985 og frem til nu, har siddet i fængsel.

En enkelt dømt trækker dog gennemsnittet voldsomt op, nemlig livstidsfangen Palle Sørensen, der afsonede over 33 års fængsel for drabene på fire politifolk i 1965. Uden hans straf ligger gennemsnittet på 15 år og fire måneder, oplyser kriminalforsorgen.

Af de 17 fanger, der nu sidder i livstidsfængsel, har en enkelt siddet i fængsel i over 24 år. Af de benådede slap en enkelt med kun at sidde i fængsel i 12 år.

Det kan dog ske, at de benådede må vende tilbage til fængslet. Det gjaldt bl.a. den 42-årige Jørgen Rosenbæk Jøgensen, hvis benådning blev ophævet i 1999, efter at han begik røveri mod en ældre kvinde på Østerbro i København. Han var oprindeligt idømt fængsel på livstid for et lejemord på en narkoprostitueret i 1980.

Rækken af livstidsdømte repræsenterer en stribe af de groveste forbrydelser herhjemme. De seneste 10 år har følgende personer fået dommen "fængsel på livstid" afsagt ved danske domstole:

2001: Peter Lundin idømmes livsvarigt fængsel for drabene på Marianne Pedersen og hendes to sønner. Ligene blev aldrig fundet.

2000: Lars Lee Leif Anborg-Nielsen for at have dræbt og derefter sexmisbrugt den 10-årige Susan Rasch Ipsen i Tranumparken i Brøndby Strand.

1999: Pavel Przenioslo. Den 22-årige mand dræbte sin ven i et opgør om udbyttet fra et røveri. Derefter skød han vennens gravide kæreste og hendes far for at slippe af med vidnerne. Kvinden overlevede som ved et mirakel, men blev stærkt handicappet.

1999: Chris Riise Bundgaard for tre drab i narkomiljøet i Farum og København. To af drabene var blevet henlagt som narkodødsfald, indtil han meldte sig selv.

1998: Den 39-årige Hells Angels-rocker Vagn Smidt for drab og tre drabsforsøg på medlemmer af Bandidos. Han åbnede ild mod sine rivaler ud for en restaurant i Liseleje under rockerkrigen.

1998: Hells Angels-rockeren Jørgen "Fehår" Nielsen for medvirken til drab og fem drabsforsøg i forbindelse med nedskydningen af Bandidos-medlemmet Uffe Larsen ved lufthavnen i Kastrup i 1996.

1998: Bandidos-prøvemedlemmet Niels Poulsen for at have affyret en panserværnsraket ind i klubhuset hos Hells Angels i København midt under den årlige Vikinge-fest. To blev dræbt og 18 såret.

1997: Højesteret idømte børnelæge Elisabeth Wæver livsvarigt fængsel som den første kvinde i 50 år for på Bornholm at have sat ild på sin elskers hjem, så hans 42-årige hustru og to drenge på fire og syv år omkom.

1993: Jens Hammershøi Vittrup for at have voldtaget og dræbt den 22-årige medicinstuderende Betina Jørgensen Kjær i Odense.

1992: Den dengang 36-årige vinduespudser Erik Karl Geldam for rovmordet på to ældre mennesker. Han blev dømt for at skære halsen over på en 76-årig mand og en 68-årig kvinde, begge på Amager.

1991: Højesteret idømte den dengang 33-årige Peder Dinesen Fur livsvarigt fængsel for drabet på den seks-årige Joachim. Han blev fundet i udkanten af Randers, hvor han var dræbt med adskillige knivstik.

spørgsmål til justitsministeren i folketinget:

"Ministeren bedes oplyse, hvor mange dømte seksualforbrydere, som hvert år gennemgår behandlingen i forbindelse med afsoning."

Svar: ( i redigeret form af hensyn til pladsmangel.)

De farligste og mest personlighedsafvigende personer er placeret i Anstalten ved Herstedvester.

Anstalten har oplyst, at der pr. 29. november 1999 var indsat 38 personer i anstalten dømt for seksualforbrydelser. Størstedelen af disse er under en eller anden form for behandling.....(DANSK ANTI PARTI: En behandler udtaler at en vis % del af "Behandlede pædofile får tilbagefald.)

Generelt om behandlingen af disse personer kan det oplyses, at for nogen af dem er der mulighed for årelange psykoterapier med 1 - i perioder 2 - ugentlige individuelle samtaler af en times varighed med en psykiater eller psykolog. For andre ydes flere korterevarende forløb af en times samtaleterapi ugentligt eller hver 14. dag......(DANSK ANTI PARTI: At tro at et par timers samtale kan stoppe det mest vanvittige grusomste en person kan fortage sig, er sygt)

Derudover bliver der givet psykofarmakologisk (dvs. medicinsk) behandling administreret som på psykiatriske afdelinger. Desuden har anstalten speciel erfaring med behandling af farlige recidivtruede seksualforbrydere med kønsdriftdæmpende medicin (såkaldt "medicinsk kastration")......(DANSK ANTI PARTI: At give medicinsk kastration stopper kun tanker i det nedre, ikke i det øvre)

Ved siden af behandlingen af indsatte i Anstalten ved Herstedvester foregår der behandling af dømte seksualforbrydere med baggrund i de initiativer, som fremgår af lov nr. 274 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorg mv. (Samfundstjeneste og forstærket indsats mod seksualforbrydelser mv.).(DANSK ANTI PARTI: samfundtjeneste mener at de ude i samfundet og at ofret har en chance for at møde sin banemand......DET SKAL STOPPES.)

På baggrund af den nævnte lov iværksatte kriminalforsorgen 1. oktober 1997 en ordning, hvorefter personer, der har begået incest og andre seksualforbrydelser - uden at forholdet omfatter vold eller ulovlig tvang - som alternativ til ubetinget frihedsstraf på 4-6 måneder og op til omkring 1½ år, kan idømmes en betinget dom med vilkår om at undergive sig psykiatrisk/sexologisk behandling.(DANSK ANTI PARTI: Den behøver vi vel slet ikke kommentere, ?.....)

Samtidig trådte en særlig ordning i kraft, hvorefter personer, der er idømt en ubetinget frihedsstraf for seksualforbrydelser, efter en indledende visitationsfase ligeledes vil kunne følge en psykiatrisk/sexologisk behandling.(DANSK ANTI PARTI: Behandlingen hjælper jo ikke alle, hvilket barn skal ofres på den baggrund næste gang??????...dit??????)

Behandlingen i de to ordninger foregår på 3 ambulante klinikker i hospitalsvæsenet.

I perioden fra oktober 1997 til oktober 1999 er i alt 87 dømte startet i behandling. Ultimo oktober 1999 var 69 dømte i behandling. (DANSK ANTI PARTI: læs her>>>Daphne skønner at der i Danmark er mere end 20.000 praktiserende pædofile. )Om cirka tre og fire år er de to drabsdømte fætre Ferhat Kilic, 17, og Hizir Kilic, 19, på fri fod igen.

Dét skyldes, at udlændinge, der skal udvises af Danmark, kun afsoner syv måneder for hvert års fængsel.

De to fætre har siddet ét år og tre måneder i varetægtsfængsel. Dén tid skal også trækkes fra dommene på otte og ti års fængsel.
Det betyder, at Ferhat Kilic nu kan se frem til løsladelse om tre år og fem måneder, mens Hizir Kilic løslades om fire år og syv måneder.

De kan endda slippe lidt billigere, fordi fætrene har siddet isoleret i en periode. Isolation under varetægten giver en ekstra rabat på én dag for hver tre dage man sidder i isolation.

Det er både straffeloven og den såkaldte »straffuldbyrdelseslov« samt en bekendtgørelse fra justitsministeren om beregning af straffetiden, der fastsætter de indviklede regler.

Prøveløsladelse for danske statsborgere sker normalt efter afsoning af to tredjedele af straffen. Men der er også mulighed for løsladelse på halv tid »når særlige omstændigheder taler derfor«.

Udenlandske statsborgere, der er dømt til udvisning, slipper med at afsone syv tolvtedele af straffen, fordi de under afsoningen så godt som altid sidder i et lukket statsfængsel og ikke kan få udgange og orlov som andre fanger. Derfor får de dømte udlændinge »rabat«.

DENNE LOV SKAL LAVES OM. PÆDOFILE I LIVSVARIGT FÆNGSEL.
www.danskantiparti.webbyen.dk
For kampen mod pædofile ude blandt vores børn.

#4 fatter99

fatter99

  Erfaren

 • Medlemmer
 • 118 Beskeder:

Skrevet 25 april 2005 - 22:10

Bavl Og BrÆk
Det var bare lie det jæ ville sige :glad:

#5 Rikke

Rikke

  Tastaturslave

 • Medlemmer
 • 14.625 Beskeder:
 • LocationAmager

Skrevet 25 april 2005 - 22:11

Pas nu på, fatter99... Du er nu den næste der bliver udråbt til at være pædofil :rulle:

#6 fatter99

fatter99

  Erfaren

 • Medlemmer
 • 118 Beskeder:

Skrevet 25 april 2005 - 22:13

Hej Rikke
Når det kommer derfra kan man kun grine
Det var bare lie det jæ ville sige :glad:

#7 Rikke

Rikke

  Tastaturslave

 • Medlemmer
 • 14.625 Beskeder:
 • LocationAmager

Skrevet 25 april 2005 - 22:14

Jeg synes faktisk det er sørgeligt og ynkeligt...

#8 Morrile

Morrile

  Tastaturslave

 • Medlemmer
 • 15.324 Beskeder:

Skrevet 25 april 2005 - 22:14

Pas nu på, fatter99... Du er nu den næste der bliver udråbt til at være pædofil :rulle:

Hans eneste formål nu er jo at skrive så mange "indlæg" som muligt før han bliver bannet. Han er bare så dum så han ikke forstår at Keller sikkert BÅDE banner ham og sletter hans indlæg :)
Debattens mest sexede bamse :slem:

"TIME is your best friend and your greatest enemy"

"Nothing comes from nothing"

#9 TheGuyFromHell

TheGuyFromHell

  Erfaren

 • Medlemmer
 • 184 Beskeder:

Skrevet 25 april 2005 - 22:15

er jeg pædofil?? ok, det vidste jeg så ikke! synes at det er skræmmende, at folk der IKKE er homosexuelle kan sige at homosuxuelle allesammen har lyst til små børn. af alle mine kammerater kan jeg ikke nævne bare en enkelt der skulle have de syge lyster. jeg vil sige, at pædofile lige så vel kan være hetero. jeg får kvalme bare ved tanken om at være sammen med et barn på den måde! DET ER JO SYGT! men en anden ting der er sygt, er at folk hænger hinanden ud på den måde! FØJ!!!
Puff den magiske drage... ud over en skrænt, så kan den fanme lære det!


Nu med dejlig fyr <3

#10 LegionNicklas

LegionNicklas

  Erfaren

 • Medlemmer
 • 180 Beskeder:

Skrevet 25 april 2005 - 22:16

Facts om pædofili i DK

De danske myndigheder er bekendt med at flere end 50.000 børn lever i familier der ikke formår at sikre deres børn en opvækst beskyttet mod overgreb.
Op mod 10.000 børn er udsat for vedvarede overgreb i hjemmet og andre steder.
30% af seksualfor-brydelser i Danmark rammer børn fra 2 år og op.
29% af voldtægterne er mod børn fra 2 år og op.
Hvert år dør børn som følge af overgreb.
Daphne skønner at der i Danmark er mere end 20.000 praktiserende pædofile.

kilde:www.stop-nu.dk

Pædofile chattere er nutidens børnelokkere fra legepladserne med den forfærdelige forskel, at ofrene ikke kender mandens korrekte identitet/udseende/alder før EFTER, de er gået med til at møde vedkommende. Flere gange er det sket, at unge piger mellem 10 og 15 år får kontakt til pædofile - eller rettere omvendt. Mange synes, at selve chatten er uskyldig i sig selv, men i virkeligheden er det for mange pædofile en indgangsvinkel til et forhold og for de mindreårige er det en dør til en verden, som de slet ikke skal se, før de bliver meget ældre.

Børn har en seksualitet, men lad dem finde ud af den, uden at de voksne mener, at de skal være en del af det.

Mange pædofile har, når de bliver afsløret, begrundelsen for misbruget af børnene, at de har en seksualitet, og at disse selv ønsker det. Børn har en spirende seksualitet allerede fra barndommen af, men det er ikke ensbetydende med, at det skal misbruges. Lad dem selv finde ud af det - uden indblanding!!

En amerikansk undersøgelse har vist, at en pædofil i gennemsnit misbruger 150 børn. Hvis vedkommende bliver afsløret og sat i fængsel, er tallet så lavt som 85. D.v.s. at ved at afsløre pædofile, bliver 65 børn pr. pædofil skånet for blive misbrugt.
www.danskantiparti.webbyen.dk
For kampen mod pædofile ude blandt vores børn.